Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:57 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 28.7°
Sáng/Tối
26/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.2/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
26/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 29.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Thấp/Cao

25.4°/30.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

1.73