Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 12/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:02
Mưa nhẹ
Huyện Bình Sơn
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

26°/31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.24 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0