Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 21.1°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20.9/ 25.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.4/ 22.1°
Sáng/Tối
23.3/ 25.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 25.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 26.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24.8°
Sáng/Tối
22.1/ 26.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23/ 26.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 22.5°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 24.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23.1°
Sáng/Tối
21/ 26.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
22.4/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:50
Thấp/Cao

21°/27.8°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

0