Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:58
Mây rải rác
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:56
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0