Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:45 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:45
Mưa vừa
Huyện Bình Sơn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:39
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0