Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 23/05/2024
Mây cụm 31.5°

Mây cụm

Cảm giác như 36.9°.

Thấp/Cao
25.4°/34.4°
Độ ẩm
60%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.13 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0.74

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
3.52
NO
0.07
NO2
4.41
O3
51.5
PM10
14.48
PM25
12.72
SO2
2.3

Thời tiết Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Phường Hùng Vương - Thị xã Phú Thọ những ngày tới