Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.6/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa

22:00

28.1°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.4 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa

01:00

29°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.96 km/giờ

04:00

27.2°C / 30.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.69 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.15 km/giờ

10:00

28°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.1 km/giờ

13:00

29.7°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.05 km/giờ

16:00

30.7°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.34 km/giờ

19:00

28.8°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.5 km/giờ

22:00

27.8°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
34.8/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa

01:00

26.3°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1 km/giờ

04:00

26.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.37 km/giờ

07:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.18 km/giờ

10:00

30.5°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.42 km/giờ

13:00

34.2°C / 41.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
1.88 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.52 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.05 km/giờ

22:00

27.8°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.96 km/giờ

04:00

26.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.52 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.28 km/giờ

10:00

29.4°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.63 km/giờ

13:00

32.2°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.35 km/giờ

16:00

33.7°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
0.93 km/giờ

19:00

28.7°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.25 km/giờ

22:00

27.2°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.82 km/giờ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 31.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.69 km/giờ

04:00

26.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.35 km/giờ

07:00

27.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.52 km/giờ

10:00

31.8°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.93 km/giờ

13:00

35.6°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.91 km/giờ

16:00

35.9°C / 43°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.77 km/giờ

19:00

31.8°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
0.35 km/giờ

22:00

29.6°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ

01:00

28.7°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.48 km/giờ

04:00

27.9°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.91 km/giờ

07:00

29°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.03 km/giờ

10:00

32.8°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2 km/giờ

13:00

35.6°C / 42.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
0.98 km/giờ

16:00

34.8°C / 42°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.6 km/giờ

19:00

30.1°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.99 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Thấp/Cao

26.4°/34.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0