Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 23/05/2024
Mây cụm 34°

Mây cụm

Cảm giác như 37.9°.

Thấp/Cao
25.9°/34.2°
Độ ẩm
53%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.33 km/giờ
Điểm ngưng
22.4 °C
Chỉ số UV
2.27

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
614.17
NH3
3.01
NO
0.07
NO2
3.04
O3
80.82
PM10
24.56
PM25
22.77
SO2
2

Thời tiết Xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ trong 12h tới

Thời tiết Xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ những ngày tới

Lượng mưa Xã Hà Lộc - Thị xã Phú Thọ những ngày tới