Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.6°
Sáng/Tối
27.2/ 31.9°
Áp suất

998 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Thấp/Cao

26.5°/34.1°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0