Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:14 | 24/05/2024
Nhiều mây 27.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Thấp/Cao
25.9°/37.6°
Độ ẩm
83%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.93 km/giờ
Điểm ngưng
24.4 °C
Chỉ số UV
0.03

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
847.82
NH3
4.94
NO
0.04
NO2
8.65
O3
87.26
PM10
56.01
PM25
53.87
SO2
5.13

Thời tiết Huyện Nam Đàn - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Đàn - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Đàn - Nghệ An những ngày tới