Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:46 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Nam Đàn
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Thấp/Cao

18°/20°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0