Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:24
Mây rải rác
Huyện Nam Đàn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0