Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:38 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 30.7°
Sáng/Tối
27.8/ 34.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 35.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29.7/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 30.7°
Sáng/Tối
27.8/ 38°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.1/ 30°
Sáng/Tối
28.5/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.8/ 30.6°
Sáng/Tối
28/ 38.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 33.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 35.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.6°
Sáng/Tối
27.1/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 30.2°
Sáng/Tối
30.6/ 32.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40/ 30.3°
Sáng/Tối
30.6/ 32.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.1/ 28.6°
Sáng/Tối
31/ 29.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.7/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.1/ 29.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Thấp/Cao

28.4°/39.9°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0