Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:42 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Huyện Nam Đàn
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:38
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.58 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.8