Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:08 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:55
Mưa nhẹ
Huyện Nam Đàn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:47
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.69 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0