Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:54 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 22.4°
Sáng/Tối
18.9/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.7/ 23.8°
Sáng/Tối
21.3/ 25.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23.8°
Sáng/Tối
23.1/ 25.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 27.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.7/ 27.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 23.9°
Sáng/Tối
21.9/ 27.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
22.3/ 26.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.4/ 18.2°
Sáng/Tối
22.4/ 18.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16.6/ 13°
Sáng/Tối
17.1/ 16.1°
Áp suất

1024 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.2/ 11.1°
Sáng/Tối
12.1/ 14.2°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12.6/ 11.2°
Sáng/Tối
11.9/ 15.3°
Áp suất

1029 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.9/ 12.1°
Sáng/Tối
10.4/ 18.1°
Áp suất

1026 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17.2/ 14.8°
Sáng/Tối
11/ 20.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19.4/ 16.9°
Sáng/Tối
12.1/ 21.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:26
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 27.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:21
Thấp/Cao

22°/29.1°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

7.08