Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:20 | 15/06/2024
Nhiều mây 31°

Nhiều mây

Cảm giác như 35.6°.

Thấp/Cao
27.4°/40.2°
Độ ẩm
68%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.67 km/giờ
Điểm ngưng
23.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
3.33
NO
0
NO2
2.87
O3
33.62
PM10
2.54
PM25
1.67
SO2
0.67

Thời tiết Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn trong 12h tới

Thời tiết Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn những ngày tới

Lượng mưa Xã Nam Kim - Huyện Nam Đàn những ngày tới