Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:54 | 16/07/2024
Nhiều mây 25.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Thấp/Cao
24.6°/29.3°
Độ ẩm
99%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.37 km/giờ
Điểm ngưng
26 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
460.63
NH3
0.59
NO
0.02
NO2
3.43
O3
3.93
PM10
13.23
PM25
12.64
SO2
0.24

Thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quỳ Hợp - Nghệ An những ngày tới