Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
24.2/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 30.8°
Sáng/Tối
25.9/ 44.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 44.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 39.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.2/ 37.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

24.5°/36.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.46