Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:28 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.09 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.43