Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa cường độ nặng
Huyện Nam Đàn
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

8.5 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0