Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:20 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Nhiều mây
Huyện Nam Đàn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.49 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết