Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:38 | 13/07/2024
Nhiều mây 35.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Thấp/Cao
25.5°/36.2°
Độ ẩm
51%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.37 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
10.67

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
343.8
NH3
0.85
NO
0.07
NO2
0.72
O3
37.55
PM10
2.58
PM25
1.83
SO2
0.35

Thời tiết Thị xã Thái Hoà - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Thái Hoà - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Thái Hoà - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị xã Thái Hoà - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Thị xã Thái Hoà - Nghệ An những ngày tới