Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:48 | 25/07/2024
Mây cụm 25°

Mây cụm

Cảm giác như 26.5°.

Thấp/Cao
25.7°/35°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.88 km/giờ
Điểm ngưng
24.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
307.08
NH3
0.31
NO
0
NO2
1.63
O3
6.53
PM10
1.97
PM25
1.75
SO2
0.16

Thời tiết Huyện Con Cuông - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Con Cuông - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Con Cuông - Nghệ An những ngày tới