Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 15/06/2024
Nhiều mây 29.1°

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Thấp/Cao
27.5°/40°
Độ ẩm
67%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.97 km/giờ
Điểm ngưng
23.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
340.46
NH3
3.96
NO
0
NO2
2.61
O3
32.19
PM10
3.01
PM25
1.99
SO2
0.68

Thời tiết Xã Hùng Tiến - Huyện Nam Đàn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Hùng Tiến - Huyện Nam Đàn trong 12h tới

Thời tiết Xã Hùng Tiến - Huyện Nam Đàn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Hùng Tiến - Huyện Nam Đàn những ngày tới

Lượng mưa Xã Hùng Tiến - Huyện Nam Đàn những ngày tới