Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:49 | 13/06/2024
Nhiều mây 29.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Thấp/Cao
27.3°/39.5°
Độ ẩm
70%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.65 km/giờ
Điểm ngưng
23.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
240.33
NH3
0.83
NO
0
NO2
0.7
O3
27.9
PM10
0.74
PM25
0.5
SO2
0.17

Thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tân Kỳ - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Tân Kỳ - Nghệ An những ngày tới