Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:03 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.9°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.9°
Sáng/Tối
28/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
28.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 28.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.9°
Sáng/Tối
28.8/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 28.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.7°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Thấp/Cao

25.9°/35.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0