Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 25/07/2024
Mây cụm 26.7°

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
26.2°/35.5°
Độ ẩm
87%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.15 km/giờ
Điểm ngưng
24.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
313.76
NH3
0.93
NO
0
NO2
1.93
O3
15.91
PM10
2.33
PM25
1.82
SO2
0.41

Thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Anh Sơn - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Anh Sơn - Nghệ An những ngày tới