Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:33 | 23/04/2024
Mưa nhẹ 27.8°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.3°.

Thấp/Cao
25.8°/39.7°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.16 km/giờ
Điểm ngưng
26.2 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
440.6
NH3
0.66
NO
0
NO2
0.8
O3
35.76
PM10
36.21
PM25
32.57
SO2
0.4

Thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An trong 12h tới

Thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An những ngày tới

Lượng mưa Huyện Quế Phong - Nghệ An những ngày tới