Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:23 | 12/04/2024
Thấp/Cao
24.8/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
31.4/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
33.4/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
31/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
26.2/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Thấp/Cao

23.1°/35°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.73 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0.39