Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây

19:00

28.2°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.66 km/giờ

22:00

28°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ

01:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.57 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.03 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.76 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.2 km/giờ

13:00

31.1°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.51 km/giờ

16:00

32.2°C / 37.2°C
Mây cụm Mây cụm
60%
3.06 km/giờ

19:00

27.4°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.68 km/giờ

22:00

27.4°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
26.6/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây

01:00

27.8°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.97 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.49 km/giờ

07:00

27.5°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.67 km/giờ

10:00

29.8°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
0.32 km/giờ

13:00

36.4°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
2.57 km/giờ

16:00

36.1°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
4.69 km/giờ

19:00

31.1°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.32 km/giờ

22:00

30.6°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 30.3°
Sáng/Tối
28.6/ 35.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây

01:00

29.5°C / 32.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.14 km/giờ

04:00

28.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.67 km/giờ

07:00

29.8°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.69 km/giờ

10:00

32.9°C / 38.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.44 km/giờ

13:00

38.9°C / 44.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
6.51 km/giờ

16:00

35.6°C / 42.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
5.85 km/giờ

19:00

31.7°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
3.99 km/giờ

22:00

30.9°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.6 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 33.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:29
Nhiều mây

01:00

30.7°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.53 km/giờ

04:00

29.1°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.17 km/giờ

07:00

29.8°C / 33.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.31 km/giờ

10:00

31.4°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
2.26 km/giờ

13:00

32.8°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.52 km/giờ

16:00

33.6°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.82 km/giờ

19:00

30.6°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.86 km/giờ

22:00

28.1°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
1.54 km/giờ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 34.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.64 km/giờ

04:00

27.2°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.24 km/giờ

07:00

28.4°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.95 km/giờ

10:00

33.9°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.28 km/giờ

13:00

37.9°C / 43.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
1.58 km/giờ

16:00

34.1°C / 41.2°C
Mây cụm Mây cụm
57%
4.12 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Thấp/Cao

25.8°/37.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

0.23