Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 21/04/2024
Nhiều mây 26.2°

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Thấp/Cao
24.4°/33.9°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.85 km/giờ
Điểm ngưng
23.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
527.38
NH3
7.35
NO
0
NO2
12
O3
45.78
PM10
43.01
PM25
25.52
SO2
7.33

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Mỹ Lộc - Nam Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Mỹ Lộc - Nam Định những ngày tới