Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:57 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

995 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28/ 31.4°
Áp suất

996 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30.5°
Áp suất

998 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
28.5/ 27.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26.5/ 25.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

998 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 29.4°
Sáng/Tối
28.7/ 30.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 31.6°
Áp suất

996 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 27.3°
Sáng/Tối
29.6/ 28.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 26.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 29.7°
Áp suất

999 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

997 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mưa vừa 26.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Thấp/Cao

25.8°/36.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0