Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:56 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

999 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

998 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

996 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
29/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Huyện Mỹ Lộc
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.08