Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:25 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:32
Mưa vừa
Huyện Mỹ Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết