Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.8/ 17.4°
Sáng/Tối
16/ 18.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 18.9°
Sáng/Tối
17.6/ 19.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.3/ 18.8°
Sáng/Tối
18.9/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21°
Sáng/Tối
18.1/ 21.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 21.7°
Sáng/Tối
22/ 21.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.2/ 16°
Sáng/Tối
19.2/ 16.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 13.2°
Sáng/Tối
12.6/ 13.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.1°
Sáng/Tối
13.2/ 17.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.7/ 22.7°
Sáng/Tối
18.3/ 21.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 23.9°
Sáng/Tối
22/ 24.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.4/ 22.8°
Sáng/Tối
21/ 22.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22.6°
Sáng/Tối
23.9/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 16.5°
Sáng/Tối
20.8/ 17.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Thấp/Cao

17.4°/19.7°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.82 km/giờ

Điểm ngưng

15.4 °C

Chỉ số UV

0