Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:16
Nhiều mây
Huyện Mỹ Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:23
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

3.22