Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Thấp/Cao

18°/24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0