Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:19 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.96