Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.05 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.71 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
4.61 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.17 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.91 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.26 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.28 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.03 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
4.1 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.24 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.1 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.74 km/giờ

10:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.06 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.81 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.52 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.95 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.75 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.73 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.8 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.79 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.49 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.47 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.87 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.62 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.9 km/giờ
Quận Cẩm Lệ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0