Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 22/04/2024
Mưa nhẹ 25.4°

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.2°.

Thấp/Cao
25.3°/28.2°
Độ ẩm
92%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.74 km/giờ
Điểm ngưng
24.5 °C
Chỉ số UV
0.14

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
680.92
NH3
12.03
NO
4.53
NO2
21.94
O3
18.95
PM10
55.62
PM25
31.61
SO2
19.79

Thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Xuân Trường - Nam Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Xuân Trường - Nam Định những ngày tới