Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:44 | 20/04/2024
Mây thưa 34.6°

Mây thưa

Cảm giác như 39.9°.

Thấp/Cao
25.1°/34.3°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.53 km/giờ
Điểm ngưng
24 °C
Chỉ số UV
8.28

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
587.46
NH3
5.95
NO
0.3
NO2
4.8
O3
128.75
PM10
44.05
PM25
39.08
SO2
12.4

Thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Vụ Bản - Nam Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Vụ Bản - Nam Định những ngày tới