Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:19
Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:16
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.67