Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:06 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.3/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 27.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Thấp/Cao

26.6°/30°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0