Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 20/01/2022
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Quận Cẩm Lệ
Đã cập nhật 4 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:37
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

6 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.58