Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 02/03/2024
Thấp/Cao
21.6/ 21.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.4/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.4/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.2/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23.2/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Thấp/Cao

20.6°/29.6°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

1.55