Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 26/05/2024
Nhiều mây 30.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 36.6°.

Thấp/Cao
27.6°/35.9°
Độ ẩm
74%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1 km/giờ
Điểm ngưng
24.6 °C
Chỉ số UV
3.05

Chất lượng không khí: Kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
720.98
NH3
6.9
NO
0.31
NO2
4.84
O3
163.08
PM10
41.58
PM25
37.63
SO2
14.54

Thời tiết Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Mỹ Lộc - Huyện Mỹ Lộc những ngày tới