Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa cường độ nặng
Quận Cẩm Lệ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:13
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.2