Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:15 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:15
Mưa nhẹ
Quận Cẩm Lệ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:21
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

4.5 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.71