Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:35 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26.4/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 26°
Sáng/Tối
28.8/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:03
Thấp/Cao

26.3°/35.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0