Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:15
Mưa nhẹ
Quận Cẩm Lệ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

7.98