Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:25 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.3°
Áp suất

998 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.7°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

999 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.8/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29.3/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.3/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây rải rác 31.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:21
Thấp/Cao

26.5°/33.6°

Độ ẩm

66%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0