Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 21/04/2024
Mây rải rác 25°

Mây rải rác

Cảm giác như 26.4°.

Thấp/Cao
25.1°/28.2°
Độ ẩm
94%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.53 km/giờ
Điểm ngưng
25 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
534.06
NH3
6.97
NO
0
NO2
8.05
O3
68.67
PM10
47.16
PM25
28.01
SO2
5.19

Thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định những ngày tới