Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.6°
Sáng/Tối
26.1/ 30.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:12
Thấp/Cao

26.9°/30.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0