Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:15 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 28.8°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 30.8°
Áp suất

994 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.9°
Áp suất

994 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37.8/ 30.8°
Sáng/Tối
29.4/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 29°
Sáng/Tối
30.1/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 30.5°
Sáng/Tối
29.6/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Thấp/Cao

26.2°/33.8°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.53 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0