Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:38 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Bầu trời quang đãng
Huyện Mỹ Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Thấp/Cao

15°/25°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0