Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:19 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.6/ 18.8°
Sáng/Tối
17.8/ 19.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 19.8°
Sáng/Tối
18.3/ 18.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.5/ 19.5°
Sáng/Tối
19.7/ 21.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.2°
Sáng/Tối
19.9/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 20.2°
Sáng/Tối
18/ 21.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.8/ 22.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 13.5°
Sáng/Tối
19.7/ 13.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.9/ 14.9°
Sáng/Tối
12.1/ 13.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 17.3°
Sáng/Tối
14.7/ 17.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 21.2°
Sáng/Tối
18.9/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:57
Thấp/Cao

17.7°/20.7°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

16.9 °C

Chỉ số UV

0