Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:52 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Huyện Mỹ Lộc
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.57 km

Gió

4.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0