Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:54 | 24/04/2024
Mây cụm 28.6°

Mây cụm

Cảm giác như 32.1°.

Thấp/Cao
24.3°/29.1°
Độ ẩm
82%
Tầm nhìn
10 km
Gió
5.12 km/giờ
Điểm ngưng
25.1 °C
Chỉ số UV
6.51

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
534.06
NH3
6.52
NO
0.08
NO2
13.02
O3
59.37
PM10
36.06
PM25
27.78
SO2
11.33

Thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Trực Ninh - Nam Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Trực Ninh - Nam Định những ngày tới