Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:24 | 20/05/2024
Nhiều mây 26.6°

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Thấp/Cao
25.9°/33.7°
Độ ẩm
81%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.81 km/giờ
Điểm ngưng
22.7 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
3070.83
NH3
58.77
NO
12.29
NO2
65.12
O3
0.01
PM10
202.89
PM25
161.33
SO2
21.22

Thời tiết Huyện Nam Trực - Nam Định theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nam Trực - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nam Trực - Nam Định những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Huyện Nam Trực - Nam Định những ngày tới

Lượng mưa Huyện Nam Trực - Nam Định những ngày tới