Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.4/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.5/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.6/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.2/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.6/ 22.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21.2/ 21.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 22.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:14
Thấp/Cao

19°/25.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

16.5 °C

Chỉ số UV

0.88