Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:41 | 20/05/2024
Nhiều mây 23°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Thấp/Cao
22.8°/31.6°
Độ ẩm
91%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.07 km/giờ
Điểm ngưng
22.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
527.38
NH3
11.02
NO
0
NO2
11.65
O3
32.19
PM10
18.21
PM25
13.21
SO2
5.72

Thời tiết Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Tú Mịch - Huyện Lộc Bình những ngày tới