Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:50 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Lộc Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.38

Tin tức thời tiết