Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:01 | 21/04/2024
Nhiều mây 23.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.8°.

Thấp/Cao
21.8°/30.5°
Độ ẩm
95%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.21 km/giờ
Điểm ngưng
23.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
574.11
NH3
2.31
NO
0
NO2
3.43
O3
36.48
PM10
14.31
PM25
13.18
SO2
2.62

Thời tiết Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Tú Đoạn - Huyện Lộc Bình những ngày tới