Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
11/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Bầu trời quang đãng
Huyện Lộc Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:09
Thấp/Cao

11°/23°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0