Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.1/ 14.6°
Sáng/Tối
8.8/ 14.6°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.2/ 14.2°
Sáng/Tối
13.9/ 15.9°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 12.7°
Sáng/Tối
12.1/ 12.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 18.4°
Sáng/Tối
14.4/ 18.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 14°
Sáng/Tối
18.2/ 15.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10.9/ 9.8°
Sáng/Tối
11.7/ 9.5°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.4/
Sáng/Tối
8.9/ 8.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.3/ 15.3°
Sáng/Tối
8.8/ 15.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.9/ 18.5°
Sáng/Tối
15.7/ 20.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22.2°
Sáng/Tối
20/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 13.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:54
Thấp/Cao

12.6°/16.1°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

9.4 °C

Chỉ số UV

1.85