Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:46 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 10°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:40
Thấp/Cao

9°/23°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

-3 °C

Chỉ số UV

0