Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:07 | 20/05/2024
Nhiều mây 24.8°

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Thấp/Cao
22.7°/31.8°
Độ ẩm
90%
Tầm nhìn
10 km
Gió
1.21 km/giờ
Điểm ngưng
22.1 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
527.38
NH3
9.75
NO
0
NO2
11.48
O3
33.26
PM10
17.51
PM25
12.62
SO2
5.66

Thời tiết Xã Minh Hiệp - Huyện Lộc Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Minh Hiệp - Huyện Lộc Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Minh Hiệp - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Minh Hiệp - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Minh Hiệp - Huyện Lộc Bình những ngày tới