Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 18/01/2022
Thấp/Cao
11/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Huyện Lộc Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 15°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:31
Thấp/Cao

10°/22°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0