Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.8/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24.6/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.4/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 32.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:13
Thấp/Cao

23.9°/32.7°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.4 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

7.18