Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 20/05/2024
Nhiều mây 24.5°

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Thấp/Cao
22°/31.8°
Độ ẩm
88%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.79 km/giờ
Điểm ngưng
22.6 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
514.03
NH3
8.11
NO
0
NO2
10.54
O3
34.69
PM10
15.97
PM25
11.48
SO2
5.19

Thời tiết Xã Đông Quan - Huyện Lộc Bình theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Đông Quan - Huyện Lộc Bình trong 12h tới

Thời tiết Xã Đông Quan - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Đông Quan - Huyện Lộc Bình những ngày tới

Lượng mưa Xã Đông Quan - Huyện Lộc Bình những ngày tới