Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:14 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 17°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:05
Thấp/Cao

15°/18°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0