Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:08 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
32/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 32.2°
Áp suất

996 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 32.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 31.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.9/ 25.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.6°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.7/ 26.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.5°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.8/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Thấp/Cao

25.6°/37.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0