Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:24 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

997 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Huyện Lộc Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.07