Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 02/03/2024
Ngày/Đêm
10.7/ 12.8°
Sáng/Tối
9.4/ 11.2°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.4/ 17.7°
Sáng/Tối
12.3/ 17.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.3/ 19.6°
Sáng/Tối
18.5/ 21.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.4°
Sáng/Tối
19.6/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
21.4/ 17.2°
Sáng/Tối
20.7/ 19.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.1/ 14.1°
Sáng/Tối
15.1/ 15.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 15.4°
Sáng/Tối
13.5/ 15.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.2/ 16.1°
Sáng/Tối
15.6/ 15.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.3/ 15.3°
Sáng/Tối
15.7/ 16.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.4/ 15.1°
Sáng/Tối
16/ 15.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 17.6°
Sáng/Tối
15.3/ 16.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.6°
Sáng/Tối
18.8/ 20.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 21.7°
Sáng/Tối
20.7/ 22.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 18.2°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.9/ 15.1°
Sáng/Tối
15.8/ 15.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 9.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Thấp/Cao

10.7°/21.4°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.88 km/giờ

Điểm ngưng

5.4 °C

Chỉ số UV

1.81