Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:22 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Quận Dương Kinh
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Thấp/Cao

18°/21°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0