Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.4/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 27.2°
Sáng/Tối
26.7/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 25.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

24.1°/30.8°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

1.74