Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:53 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
18.7/ 16.5°
Sáng/Tối
17.3/ 18.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.7/ 15.5°
Sáng/Tối
16.2/ 16.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.2/ 15.1°
Sáng/Tối
14.9/ 15.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.9/ 18.8°
Sáng/Tối
15.7/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 21.6°
Sáng/Tối
20.2/ 22.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 23.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 21.1°
Sáng/Tối
23.6/ 22.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 18.6°
Sáng/Tối
21.3/ 18.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20.8°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 21.4°
Sáng/Tối
20/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 22.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 19.1°
Sáng/Tối
20.2/ 19.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 18.8°
Sáng/Tối
18.4/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21.2°
Sáng/Tối
18.3/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22°
Sáng/Tối
22.2/ 23.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:02
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 18.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Thấp/Cao

15°/18.4°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

14.9 °C

Chỉ số UV

0.87