Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.2°
Áp suất

995 mb

Gió

12.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

996 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

994 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 32.7°
Áp suất

996 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 27.9°
Sáng/Tối
29.7/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

997 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 29.6°
Áp suất

998 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

24.2°/30.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

5 km

Gió

8.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0.27