Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Quận Dương Kinh
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

2.87