Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:05 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

998 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Quận Dương Kinh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0