Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:37 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Bầu trời quang đãng
Quận Dương Kinh
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết