Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:26 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Sương mờ 21°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

3.9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0