Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:20 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 24.5°
Sáng/Tối
26/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
28/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.2/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.9°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 28.3°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.6/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.3°
Sáng/Tối
29/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.7°
Sáng/Tối
28.5/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 27.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Thấp/Cao

25.3°/30.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.41