Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 29.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

995 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

996 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.7/ 29.7°
Sáng/Tối
28/ 31.7°
Áp suất

999 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 26°
Sáng/Tối
25.6/ 25.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 28.7°
Sáng/Tối
25.4/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.3°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 30.7°
Sáng/Tối
29.7/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Thấp/Cao

27.2°/36.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.4 °C

Chỉ số UV

0