Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:37 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.25