Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:34 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Quận Dương Kinh
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:25
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0