Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:24 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
16.7/ 17.7°
Sáng/Tối
15.3/ 17.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20.3°
Sáng/Tối
17.9/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.6/ 18.4°
Sáng/Tối
19.8/ 18.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.1°
Sáng/Tối
18.1/ 20.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 21.7°
Sáng/Tối
20.3/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.8/ 16.1°
Sáng/Tối
18/ 16.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.4/ 14.2°
Sáng/Tối
13.1/ 14.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.1/ 17.5°
Sáng/Tối
14.7/ 17.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 22.6°
Sáng/Tối
18.8/ 21.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 23°
Sáng/Tối
22.3/ 22.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 15.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:55
Thấp/Cao

15.3°/21.1°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

3.8