Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:53 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28.4/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:28
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:25
Thấp/Cao

26.1°/30.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0