Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:21 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

13.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

9.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

994 mb

Gió

32.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa vừa
Huyện Cát Hải
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0