Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:01 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 29.7°
Sáng/Tối
26.2/ 30.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 30.1°
Sáng/Tối
27.3/ 31.1°
Áp suất

996 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.9/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 29.5°
Sáng/Tối
30/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.3°
Sáng/Tối
28/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.6°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Thấp/Cao

27°/34.9°

Độ ẩm

87%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0