Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:10 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.42 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0